id137441 vừa rút thành công 40 Kim Cương vào nick Free Fire vào lúc2024-05-11 20:39:38 "id227276 quay nhận được 9 xu vào lúc 2024-05-25 09:34:05

Xác Thực

Xác thực Số Điện Thoại Giúp Bạn Giảm thuế khi rút kim cương, quân huy và Robux…

Ví dụ xác thực:

Level 0: Chưa xác thực: rút 40 kim cương Free Fire cần 50.000 kimcuong (dành cho login API google và Facebook) Nếu tạo thủ công thì sẽ là 200.000 kimcuong tiêu hao)

Level 1: Đã xác thực số điện thoại: Rút 40 kim cương Free Fire cần 10.000 kimcuong

Level 2: Cộng Tác Viên có kênh youtube trên 1k> rút 40 kim cương chỉ cần 5.000 kimcuong

Level 3: Đối Tác: Rút 40 kim cương cần 1.000 kimcuong

Level 4: admin: Rút 40 kim cương cần 40 kimcuong

GHI CHÚ:

kimcuong => Đơn vị trên web

Kim Cương => đơn vị trong game Free Fire

Lưu Ý: Việc Xác Thực Chỉ Chống Tài Khoản Giả Mạo, Không Có Giá Trị Cho Việc Phục Hồi Tài Khoản

CÁCH XÁC THỰC: QUA OTP (Vui lòng dùng số điện thoại có thể xác thực lần 2 để tránh mất xu và kimcuong..)

(Hạn chế: mỗi ngày chỉ nhận được tối đa: 10 thành viênnếu bạn bị lỗi sẽ không nhận được tin nhắn OTP vui lòng quay lại vào hôm sau.

Đăng Nhập Để Xác Thực

ĐĂNG NHẬP ĐỂ HIỆN FORM