VÒNG QUAY ĐẶC BIỆT

Tổng xu Hiện Có
"216056336741288" Vừa rút thành công thẻ cào "garena" mệnh giá "20,000 " vào lúc: " 05:25:21 13-04-2021" "272266157570452" Vừa Quay Nhận Được "NHẬN 50Xu" vào lúc: " 07:37:38 13-04-2021"

VÒNG QUAY ĐẶC BIỆT

GIỚI HẠN 2 LƯỢT QUAY MỖI TÀI KHOẢN

TỔNG HỢP LỊCH SỬ ĐÃ QUAY: