Lấy ID SHOP

Tổng xu Hiện Có
"123546533103967" Vừa rút thành công thẻ cào "garena" mệnh giá "20,000 " vào lúc: " 16:14:44 24-06-2021" "1173849512967777" Vừa Quay Nhận Được "Zing" vào lúc: " 17:34:07 25-06-2021"

Đăng nhập để xem ID TÀI KHOẢN:

Link comment

ID SHOP LÀ ID TRÊN VONGQUAYMIENPHI