Lấy ID SHOP

Tổng xu Hiện Có
"1381651325541804" Vừa rút thành công thẻ cào "viettel" mệnh giá "10,000 " vào lúc: " 08:41:43 13-04-2021" "107565671296902" Vừa Quay Nhận Được "NHẬN 10Xu" vào lúc: " 08:54:19 13-04-2021"

Đăng nhập để xem ID TÀI KHOẢN:

Link comment

ID SHOP LÀ ID TRÊN VONGQUAYMIENPHI