Lịch sử public

Tổng xu Hiện Có
"106245997894809" Vừa rút thành công thẻ cào "garena" mệnh giá "20,000 " vào lúc: " 09:59:30 25-07-2021" "572306193761695" Vừa Quay Nhận Được "Vina" vào lúc: " 10:08:18 25-07-2021"

LỊCH SỬ RÚT THẺ CÀO VÀ THẺ GAME GẦN ĐÂY
ID THÀNH VIÊN Loại Thẻ
Ngày Rút

Số Serial
Mệnh Giá
id99956viettel
25-07-2021
09:11:22

Seri: 10007403429602
10,000
id2943garena
25-07-2021
09:10:27

Seri: 306641250
20,000
id105235viettel
25-07-2021
08:47:42

Seri: 10007403429600
10,000
id110288viettel
25-07-2021
08:34:27

Seri: 10007403429599
10,000
id40466viettel
25-07-2021
08:21:09

Seri: 10007403429598
10,000