Lịch sử public

Tổng xu Hiện Có
"id155841" Vừa rút thành công thẻ cào "viettel" mệnh giá "10,000 " vào lúc: " 21:20:29 27-01-2022"

LỊCH SỬ RÚT THẺ CÀO VÀ THẺ GAME GẦN ĐÂY
ID THÀNH VIÊN Loại Thẻ
Ngày Rút

Số Serial
Mệnh Giá
id161068vina
21-01-2022
15:59:15

Seri: 59000018957475
10,000
id165342vina
21-01-2022
12:59:58

Seri: 59000018957474
10,000
id155970mobi
21-01-2022
12:06:12

Seri: 094731000125930
10,000
id113974mobi
21-01-2022
11:58:50

Seri: 094731000125929
10,000
id113974mobi
21-01-2022
11:58:15

Seri: 094731000125928
10,000