Lịch sử public

Tổng xu Hiện Có
ID 204935_*_van_tai_ha_phuong May mắn nhận giải đặc biệt + 9999 Kim Cương vào tài khoản khi đã tham gia điểm danh nhận 9999 KC vào ngày 04-07-2022

LỊCH SỬ RÚT THẺ CÀO VÀ THẺ GAME GẦN ĐÂY
ID THÀNH VIÊN Loại Thẻ
Ngày Rút

Số Serial
Mệnh Giá
id141258viettel
04-07-2022
21:13:16

Seri: 20000179640907
10,000
id122746viettel
04-07-2022
21:08:29

Seri: 20000179642263
10,000
id191266vina
04-07-2022
20:18:13

Seri: 59000020256902
10,000
id63220vina
04-07-2022
19:28:15

Seri: 59000020256901
10,000
id138097viettel
04-07-2022
18:32:48

Seri: 20000179618038
10,000
Chia Sẻ lên Facebook