Lịch sử public

Tổng xu Hiện Có
"219696393217349" Vừa rút thành công thẻ cào "viettel" mệnh giá "10,000 " vào lúc: " 07:55:10 13-04-2021" "317507373220271" Vừa Quay Nhận Được "Giải ba 1" vào lúc: " 08:21:19 13-04-2021"

LỊCH SỬ RÚT THẺ CÀO VÀ THẺ GAME GẦN ĐÂY
ID THÀNH VIÊN Loại Thẻ
Ngày Rút

Số Serial
Mệnh Giá
id63543viettel
13-04-2021
07:55:10

Seri: 10006887018494
10,000
id32949garena
13-04-2021
05:25:21

Seri: 293558730
20,000
id74131vina
13-04-2021
02:43:26

Seri: 59000015439097
10,000
id72187viettel
12-04-2021
15:41:43

Seri: 10006887018495
10,000
id74155mobi
12-04-2021
13:42:53

Seri: 093261000012221
10,000